info@ceconsulting.es +34 972 109 613

Assessoria

Oferim assessorament integral i assistència professional
a tot tipus d’empreses i autònoms.


consulting girona oficina06


Assessoria Fiscal

L’assessorament fiscal es duu a terme d’una manera planificada i adaptada a les necessitats dels nostres clients. Complint sempre la normativa tributària vigent, ajudem a reduir la càrrega fiscal maximitzant l’estalvi i aportant amb el nostre treball una via de generació de valor.

 • Assessorament i gestió fiscal
 • Procediments tributaris
 • Especialitzacions
 • Auditoria fiscal

Assessorament Comptable

Comptem amb professionals qualificats per a l’elaboració d’una comptabilitat que serveixi com a eina per a la presa de decisions i la gestió intel·ligent dels recursos, amb el millor aprofitament dels mitjans tècnics i informàtics.

 • Comptabilitat i anàlisi
 • Informes comptables
 • Informes especials
 • Llibres oficials
 • Comptes anuals

Assessoria Laboral

Cobrim totes les necessitats en l’àmbit de les relacions laborals. Un equip de professionals altament qualificats (llicenciats en Dret i diplomats en Relacions Laborals) aportaran solucions eficaces utilitzant aplicacions d’avantguarda que ofereixen una major comoditat al client i un perfecte compliment de les obligacions legals vigents. El nostre equip fa que el client se senti recolzat en la presa de decisions des de la proximitat i la immediatesa en les respostes.

 • Assessorament i gestió laboral
 • Procediment laboral
 • Estrangeria
 • Auditoria laboral
 • Consultoria Laboral

Assessoria Jurídica

Oferim assessorament legal ple en totes aquelles qüestions que puguin sorgir en l’àmbit del dret, contribuint a un compliment adequat de les obligacions formals.

 • Constitució de fundacions i associacions
 • Modificacions estatutàries
 • Actes i certificacions de comptes anuals
 • Legalització i manteniment de llibres d’actes i socis
 • Concursos
 • Propietat industrial (marques i patents) i intel·lectual
 • Classificació i qualificació
 • Tramitació i gestió de documents notarials i presentats a organismes públics