info@ceconsulting.es +34 972 109 613

Consultoria

Consultoria amb un alt valor afegit en àmbits específics que ho requereixen
per la seva dificultat tècnica o per la seva transcendència econòmica.


consulting girona oficina05


Consulting Empresarial

  • Consultoria legal en processos de venda, adquisició, reorganització, escissió, traspàs generacional i coaching gestió.
  • Gestió Financera i reestructuració de préstecs, negociació bancària i augment de pool bancari
  • Reestructuració empresarial, plans de viabilitat i reorientació empresarial
  • Auditoria Financer, Due Diligence i Peritatge econòmic


Consulting Advocats

  • Dret Mercantil, Laboral, Civil i Administratiu


Consulting Recursos Humans

  • Reorganitzacions empresarials
  • Auditoria RRHH
  • Estudis de clima empresarial
  • Implementació de nous plans de compensació per objectius